Three people sitting on a rock behind them there is a city

Vi lägger allra störst vikt på att de som studerar hos oss får individuell uppmärksamhet.

Våra undervisande lärare gör allt för att kursdeltagarna verkligen ska tillägna sig studiematerialet och lära sig svenska. Därför lägger vi väldigt mycket tid på att öva det inlärda materialet och att använda det i muntlig och skriftlig kommunikation. Regelbundna repetitioner är också en del av kurserna.

Hur fungerar det i praktiken?

På lektionerna får varje kursdeltagare möjlighet att öva sig på att tala svenska i olika kommunikationsuppgifter som läraren följer och ger återkoppling på.

Vi följer alla kursdeltagares språkliga utveckling när hemuppgifter kontrolleras och genom arbetet på lektionerna.

Om en kursdeltagare behöver extra hjälp eller övning bygger vi in det på lektionerna eller ger extra hemuppgifter så att man kan öva på det som är svårt.

Vi anpassar oss till kursdeltagarnas studierytm.

Om man studerar individuellt anpassar vi lektionerna och studietempot helt till kursdeltagarens studierytm.

I mindre grupper erbjuds de som utvecklas långsammare extra övningslektioner.

Våra språkstudenter får kontinuerlig återkoppling från lärarna om hur det går för dem att tillägna sig svenska.

De undervisande lärarna lyssnar alltid på kursdeltagarnas frågor och försöker tillmötesgå deras önskemål under kursens gång.

Läs mer här!