Swedish online learning in comfortable environment

Kursstart enligt överenskommelse och flexibelt lagda scheman

Du kan välja:
- när du vill börja studera svenska.

Våra svenskkurser startar löpande under hela året. Du kan börja studera hos oss när du vill och välja när du påbörjar din utbildning.

Om det handlar om individuella kurser så kan de starta inom 10 dagar från att du har skrivit in dig.

 Om du vill studera i en liten grupp (med maximalt 4 deltagare) startar kursen så fort som det finns tillräckligt många kursdeltagare.

- hur intensivt du vill studera

Vi lägger ditt veckoschema så det passar dina behov.

Man kan studera maximalt 25 timmar/vecka och minimalt 2 timmar/vecka. Tillsammans kommer vi fram till det timantal som passar dig bäst.

- vilka tider du vill ha lektioner i svenska

Kursschemat sätts ihop utifrån när du har tid att delta i lektioner.

Innan en kurs drar igång talar vi igenom om du vill ha ett stabilt schema, eller om ett mer flexibelt schema som varierar från vecka till vecka passar dig bättre.

Om du exempelvis arbetar bestämda tider och vill lära dig svenska kan vi erbjuda fasta tider på de dagar som passar dig bäst.

Men om du till exempel arbetar inom vården och har arbetstider som varierar, då rekommenderar vi att du väljer vår mest flexibla kurs som gör det möjligt för dig att forma ditt schema annorlunda varje vecka.

Om du studerar lägger vi svensklektionerna så att de på ett idealiskt sätt fungerar med ditt övriga studieschema. Det är möjligt att, under perioder med många prov på universitet eller högskola, ändra kurstempot eller att ta en paus i svenskstudierna.