The InterLanguage team and the Swedish teachers in the office standing before the world map

Individanpassad, målinriktad utbildning individuellt eller i liten grupp

Vi tycker att det är extra viktigt att våra kurser från början till slut är anpassade till dig och dina behov. Vårt mål är att göra det möjligt för dig att lära och bli bättre på det sätt som passar dig bäst. Vi utformar våra kurser från början till slut så att vi hela tiden kan erbjuda dig flexibilitet.

Våra medarbetare står till din tjänst via telefon, på vår onlineplattform eller via e-mail för att hjälpa dig att finna den bästa utbildningsformen just för dig på vår skola.

I små grupper om två till fyra deltagare kan vi hela tiden se till era behov som kursdeltagare och skräddarsy studiematerialet och kurstempot på svenskkurserna.

Innan kursen påbörjas diskuterar vi vilket upplägg och målsättning ni önskar, vilket blir utslagsgivande för hur kursen utformas.

På InterLanguage kan du välja kurser i allmän svenska från nybörjarnivå till C1-nivå, men även välja att studera det fackspråk som hör till ditt specialområde.

Vi erbjuder naturligtvis också kurser där allmän svenska kombineras med fackspråk inom önskat fackområde.

Våra svenskkurser är uppbyggda enligt ett modulärt system där varje modul är uppdelad i enheter, där en modul består av 50 lektioner.

Du har möjlighet att flexibelt välja enstaka enheter för att nå upp till en bestämd nivå, eller kan skriva in dig på en komplett kurs från nybörjarnivå upp till C1-nivå.

Om du redan har svenskkunskaper är det möjligt att ansluta till en kurs på den nivå där du befinner dig.

Vi erbjuder oss att före kursstart testa dina befintliga kunskaper och färdigheter för att hitta rätt kursnivå för dig.

Det modulära systemet gör det möjligt att flexibelt ansluta på vilken nivå som helst.