Språkcentret InterLanguage har funnits i drygt 16 år.

Skolan har kommit att främst specialisera sig på svenskundervisning.

Till dags dato har vi genomfört mer än 160 svenskkurser och elever från över 25 länder har gått på dessa kurser.

På Språkcentret InterLanguage kan man studera 34 olika språk, förmedlade på olika språk. Under mer än ett och ett halvt årtionde har elever från 70 olika länder studerat olika språk i smågrupper eller individuellt. Vi erbjuder kurser från nybörjarnivå upp till avancerad nivå och vid sidan av allmänna språkkunskaper tillhandahåller vi olika sorters fackspråk.

Mer om oss

Vi är stolta över att ha utvecklat våra målinriktade kurser i medicinsk svenska. De gör det möjligt för våra kursdeltagare att effektivt tillägna sig svenska på C1-nivå och kunna fungera på ett bra sätt från dag 1 på en svensk arbetsplats i den svenska vården.

Vi är även glada och stolta över att det intyg på C1-nivå som vi utfärdar accepteras av Socialstyrelsen som bevis på att förväntad språknivå uppnåtts när utländsk vårdpersonal ansöker om svensk legitimation.

Vi strävar i alla våra kurser efter att erbjuda flexibla studiemöjligheter, för att maximalt målinriktat kunna tillvarata kursdeltagarnas möjligheter och anpassa kurserna utifrån deras behov.

Administrationsteamet och lärarna på vår språkskola gör sitt bästa för att erbjuda välorganiserade, elevvänliga och professionella språkkurser.