Magnifying glass zoomed in on Sweden on the map

Socialstyrelsen accepterar våra intyg på C1-nivå (GERS)

Sedan 2009 har vi genomfört mer än 100 svenskkurser utvidgade med medicinskt fackspråk på vår skola.

Våra specialutvecklade svenskkurser för vårdpersonal fokuserar på allmän svenska, allmän vårdsvenska och det fackspråk som hör till kursdeltagarens specialkompetens eftersom kursdeltagaren kommer att ha behov av dessa kunskaper när hon eller han börjar arbeta inom den svenska vården.

Vi är stolta över att i över 10 år erbjudit svenskkurser utvidgade med medicinskt fackspråk som kursdeltagare från över 25 länder deltagit i.

Det intyg som utfärdas av språkcentret efter genomgången utbildning och efter att det avslutande interna nivåprovet på C1-nivån GERS klarats, har godtagits av Socialstyrelsen som bevis på att den språknivå som krävs för svensk läkarlegitimation har uppnåtts.