Girl in front of a bustling city street

Fördelaktiga priser och möjlighet till delbetalningar

Du vill säkert få ut det mesta möjliga för det du betalar.

Om du skriver in dig på en individuell kurs arbetar den undervisande läraren uteslutande med dig. Kursen kan anpassas helt till din studierytm och vi kan anpassa studiematerialet maximalt till ditt specialområde och särskilda önskemål.

Där får du den största nyttan av kursavgiften och allt fokus hamnar på dig.

En liten grupp kan bestå av två, tre eller fyra deltagare. Du bestämmer i vilken gruppstorlek du vill studera. Kursavgiften varierar beroende på antalet kursdeltagare.

Vi har begränsat gruppstorleken till maximalt fyra deltagare för att den undervisande läraren ska kunna ge var och en uppmärksamhet vid genomgång av hemuppgifter och för att kunna tillmötesgå individuella önskemål. Genom att bara ha maximalt fyra deltagare i gruppen får var och en möjlighet att öva sig att prata och kan ta aktiv del på lektionerna. Det är naturligtvis så att ju färre kursdeltagare, desto mer uppmärksamhet får var och en och därmed större möjligheter att öva på att prata.

Priserna på våra kurser grundar sig på de här utgångspunkterna.

Eftersom processen att tillägna sig ett språk från nybörjarnivå upp till avancerad nivå är en process som tar flera månader, erbjuder vi möjlighet att betala kursavgiften i delbetalningar.

Våra svenskkurser är uppbyggda enligt ett modulärt system där varje modul är uppdelad i enheter, där en modul består av 50 lektioner.

Det är möjligt att skriva in sig per enhet och att betala för det antal enheter man tar. Om man tar individuella lektioner så finns det även andra möjligheter att utforma hur betalningen ska delas upp.

För information om kursavgifter och delbetalningar, kontakta våra medarbetare som hjälper dig med detaljutformningen.